กวางที่แม่น้ำ (The Stag at the River)

กวางที่แม่น้ำ (The Stag at the River)

Audio

     A Stag, very thirsty because of the heat, came to a river in a forest to drink some water.
     กวางตัวหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำมากเนื่องจากอากาศที่ร้อนได้มาที่แม่น้ำแห่งหนึ่งในป่าเพื่อดื่มน้ำ

     He saw his shadow reflected in the water, and greatly admired the size of his horns, but felt ashamed of his weak and thin legs.
     มันเห็นเงาของตัวเองที่สะท้อนในน้ำ และชื่นชมกับเขาของมันที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็รู้สึกอับอายกับความอ่อนแอและขาที่ลีบผอม

     I wish my legs were as beautiful as my horns, he sobbed. While he was lost in these thoughts, a Lion appeared at the river.
    ข้าอยากให้ขาของข้าเหมือนกับเขาของข้าจริง ๆ มันคร่ำครวญ ในขณะที่มันรู้สึกแย่กับความคิดเหล่านั้น ก็มีสิงโตตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่แม่น้ำแห่งนั้น

     The Stag fled from the river in an instant, but his horns soon became entangled with the branches and he found himself stuck.
     กวางหนีจากแม่น้ำในทันที แต่ไม่นานเขาของมันก็เข้าไปติดกับกิ่งไม้ทำให้ตัวมันติด หนีไปไหนไม่ได้

 

     The Lion quickly caught up with him and captured him.
     สิงโตตะครุบตัวกวางอย่างรวดเร็วและจับมันได้ทันที

      How wrong I was to despise my legs which could have saved me now, had it not been for my horns which I so admired! he cried.
     ข้าดูถูกขาของข้าได้อย่างไรกัน ทั้ง ๆ ที่มันสามารถช่วยข้าได้ในตอนนี้  ไม่ใช่เขาของข้า ที่ข้าชื่นชมมันหนักหนา กวางร้องออกมา

 

Moral of the story: The most valuable things are often disregarded.

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : สิ่งที่มีค่าที่สุดมักถูกมองข้าม


Interesting Vocabularies   = คำศัพท์ที่น่าสนใจ

 

heat = ความร้อน

shadow = เงา

reflect = สะท้อน

admire = ชื่นชม

ashamed = อาย

flee = หนี

entangle = ติดพัน

capture = จับ

Credit DailyEnglish

 Click here to download the PDF file, size A5. >>The Stag at the River_Th-En Stories

 


If you have any questions.
Feel free to text me
🙏👫 follow me! >> www.talkingthai.com
www.facebook.com/talkingthaithai
www.instagram.com/talkingthai

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.