ลูกเป็ดขี้เหร่ (Ugly Duckling)

 

ลูกเป็ดขี้เหร่ (Ugly Duckling)

Audio

 

Near the river, Mother Duck was incubating five eggs.
ใกล้ ๆ ริมแม่น้ำแห่งหนึ่ง มีแม่เป็ดกำลังกกไข่ห้าฟอง

In due time, four of the eggs except the one egg didn’t hatch.
เวลาผ่านไป มีไข่เพียงสี่ฟองที่ถูกฟักเป็นตัวออกมา ยกเว้นไข่ฟองหนึ่งที่ยังไม่ฟัก

Suddenly, the egg gradually hatched.
ทันใดนั้น! …ไข่ฟองสุดท้ายก็ค่อย ๆ ฟักตัวออก

“Oh my goodness! How ugly it is! But mother duck welcomed it into the flock.
“คุณพระช่วย ทำไมถึงขี้เหร่อย่างนี้” อย่างไรก็ตามแม่ก็รับลูกเป็ดตัวนี้เป็นลูกของตน

 

 

One day Mother Duck took her five ducklings for a swimming lesson in the pond.
วันหนึ่งแม่เป็ดพาลูก ๆ ของมันไปหัดว่ายน้ำ

On the way they came across a cow, a sheep, a pig.
ระหว่างทางได้พบกับวัว แกะ และหมู

They made fun of the ugly Duckling and laughed at him.
พวกมันพากันหัวเราะเยาะลูกเป็ดขี้เหร่

“Hey! What is that ugly think supposed to be?”
“ฮ่า ๆๆ พวกเราดูตัวอะไรนั่นซิ น่าเกลียดจริง ๆ”

 In a moment the ducklings walked to come across cock and hen
สักครู่หนึ่ง เหล่าลูกเป็ดได้เดินไปพบกับพ่อไก่และแม่ไก่ 

“Hey! Have you ever seen anything so ugly?
“นี่! เธอเคยเห็นตัวอะไรน่าเกลียดบ้างไหม?” พ่อไก่เอ๋ยถามแม่ไก่

 

One day the ugly Duckling saw a flock of swans swimming below.
วันหนึ่ง ลูกเป็ดขี้เหร่เห็นฝูงหงส์กำลังเล่นน้ำในลำธารที่มันอาศัยอยู่

He was so amazed by their beauty that he decided to fly closer to the stream.
มันตะลึงในความสวยงามของหงส์เหล่านั้นจึงบินไปดูใกล้ ๆ

The ugly Duckling saw his shadow in the water it was the reflection of a graceful swan.
ลูกเป็ดขี้เหร่ได้มองเงาของตนเองที่ปรากฏในน้ำ เป็นเงาของหงส์ที่สวยงาม(สง่างาม)

In fact he had never been an ugly Duckling but it was swan.
อันที่จริงมันไม่ใช่เป็ดขี้เหร่ แต่มันเป็นหงส์ต่างหาก

Finally it was able to find the real parents, and they lived happily ever after in the stream.
ในที่สุดมันก็ได้พบกับพ่อแม่ที่แท้จริงและอาศัยอยู่ที่ลำธารแห่งนั้นอย่างมีความสุข

 

Moral of the story: Don’t judge a book by its cover or treat people differently because they look different.

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: อย่าตัดสินอะไรที่ภายนอก หรืออย่าปฎิบัติต่อคนอื่นไม่ดี เพราะแค่เพียงคนอื่นไม่เหมือนตัวเอง

 


 

Interesting Vocabularies = คำศัพท์ที่น่าสนใจ

Audio 

incubate (v.)  =  ฟักไข่

hatch (v.)  =  ออกจากไข่

pond (n.)  =  สระน้ำ, บ่อน้ำ

come across (phrv.)  =  พบโดยบังเอิญ

astray (adj.)  =  พลัด, หลง

amaze (v.)  =  ประหลาดใจ, ตกตะลึง

stream (n.)  =  ลำธาร

reflection (n.)  =  ภาพสะท้อน

graceful (adj.)  =  สง่างาม, อ่อนช้อย

Credit funtales4u, Miriam BalsanoLisbon, Portugal
ภาพ  http://garfield034.blogspot.com

 Click here to download the PDF file, size A5.>> Ugly Duckling_Th-En Stories


If you have any questions.
Feel free to text me
🙏👫 follow me! >> www.talkingthai.com
www.facebook.com/talkingthaithai
www.instagram.com/talkingthai

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.