หมีกับนักเดินทาง (The Bear and the Travellers)

หมีกับนักเดินทาง (The Bear and the Travellers)

Audio

Two men were traveling together when one of them saw a bear suddenly charging towards them.
ชายสองคนกำลังเดินทางไปด้วยกัน ทันใดนั้นชายคนหนึ่งเห็นหมีกำลังวิ่งตรงเข้ามาที่พวกเขาทั้งสอง

Without warning his friend he quickly climbed into a tree and hid himself in the branches.
เขาจึงรีบปีนขึ้นต้นไม้ไปอย่างรวดเร็ว และซ่อนตัวอยู่ระหว่างกิ่งไม้ โดยไม่ได้บอกกับเพื่อนอีกคน

The other, realizing the danger too late, fell flat on the ground and pretended to be dead as well as he could.
ชายอีกคนหนึ่งนั้นกว่าจะรู้ถึงอันตรายก็สายเสียแล้ว จึงล้มตัวลงนอนราบกับพื้น แกล้งทำเป็นตายแล้ว เท่าที่จะสามารถแกล้งทำได้

The bear come up and prodded him with his snout, sniffing him all over.
หมีเข้ามาใกล้และใช้จมูกดุนที่ตัวของเขาดมไปทั่ว ๆ

The man held his breath and soon the bear ambled away, for it is said that they will not touch a dead body.
ชายผู้นั้นนอนกลั้นหายใจนิ่ง ในไม่ช้าหมีก็เดินอุ้ยอ้ายจากไป เพราะมีคำกล่าวกันว่าหมีจะไม่แตะต้องคนตาย

When the other man was quite sure that the animal dad gone, he climbed down from the tree and walking over to his friend, asked him “Tell me, what did the bear whisper in your ear, my friend?”
เมื่อชายอีกคนหนึ่งแน่ใจว่าหมีได้จากไปแล้ว เขาจึงไต่ลงมาจากต้นไม้และเดินไปหาเพื่อนพลางถามว่า “บอกข้ามาหน่อยซิว่า หมีกระซิบบอกอะไรที่หูของเจ้า เพื่อนรัก”

Well, he gave me this advice “never travel with a friend who deserts you at the approach of danger.”
“ได้สิ หมีให้คำแนะนำกับข้าว่า “อย่าได้ร่วมเดินทางไปกับเพื่อนผู้ซึ่งละทิ้งเราไปในยามที่มีอันตรายเข้ามาใกล้ ”

 

Moral of the story:  Misfortune tests the sincerity of friends

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: เคราะห์กรรม เป็นเครื่องทดลองน้ำใจอันแท้จริงของเพื่อนฝูง

                                                                                                                                                                                                                     Credit funtales4u

 


 

Interesting Vocabularies คำศัพท์ที่น่าสนใจ

Audio

climb (v.) = ปีน

realize (v.) = เข้าใจ, ตระหนักถึง

prod (v.) = แหย่

snout (v.) = ใช้จมูกไซ้

sniff (v.) = ใช้จมูกดมฟุดฟิด

amble (v.) = เดินช้า ๆ

advice (n.) = คำแนะนำ

whisper (v.) = กระซิบ

desert (v.) = ทอดทิ้ง

approach (n.) = การเข้าใกล้, เข้าหา

 

 Click here to download the PDF file, size A5. >> The Bear and the Travellers_Th-En Stories


If you have any questions.
Feel free to text me
🙏👫 follow me! >> www.talkingthai.com
www.facebook.com/talkingthaithai
www.instagram.com/talkingthai

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.