ห่านกับไข่ทองคำ (The Goose with The Golden Egg)

 

ห่านกับไข่ทองคำ(The Goose with The Golden Egg)

Audio

 

Once upon a time a farmer going to the nest of his goose and he found there an egg all yellow and glittering.
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ชาวนาคนหนึ่งได้ไปยังรังห่านของเขา แล้วพบไข่ฟองหนึ่งเป็นสีเหลืองส่องแสงแวววาว

When he took it up it was as heavy as lead.
เมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันหนักพอ ๆ กับตะกั่ว                                                                                        

He took it home and soon found that it was an egg of pure gold.
เขานำมันกลับบ้านและทันใดนั้นก็พบว่ามันเป็นไข่ทองคำบริสุทธิ์

Every morning the same thing occurred, and he soon became rich by selling his eggs.
ทุก ๆ เช้าเหตุการณ์เดียวกันก็เกิดขึ้นเหมือนกันทุกวัน และในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นคนมั่งมีจากการขายไข่ทองคำ     

 As he grew rich he grew ; and thinking to get at once all the gold the goose give.
เมื่อเขายิ่งร่ำรวยขึ้นเขาก็ยิ่งโลภมากขึ้น และคิดหาทางที่จะได้ขายไข่ทั้งหมดที่ห่านสามารถให้ได้ในคราวเดียว

He killed it and opened it only to find-nothing
เขาจึงฆ่ามัน ผ่าท้องมัน แล้วเขา
ก็พบแต่ความว่างเปล่า

 

Moral of the story: Greed never gave anyone richness.

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: ความโลภไม่เคยให้ความมั่งมีแก่ใคร


Interesting Vocabularies  คำศัพท์ที่น่าสนใจ

 

Audio

 

goose (n.) = ห่าน               

glitter (v.) = ส่องแสงสุกใส, ส่องแสงแวววาว

heavy (adj.) = หนัก               

lead (n.) = ตะกั่ว

pure (adj.) = บริสุทธิ์             

gold (n.) = ทองคำ

occur (v.) = เกิดขึ้น               

rich (adj.) = รวย, มั่งมี                                  

kill (v.) = ฆ่า                          

greed (n.) = ความโลภ

Credit funtales4u

 

 Click here to download the PDF file, size A5. >>The Goose with The Golden Egg _Th-En Stories

 


If you have any questions.
Feel free to text me
🙏👫 follow me! >> www.talkingthai.com
www.facebook.com/talkingthaithai
www.instagram.com/talkingthai

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.