ราชสีห์มีรัก (The Lion in Love)

 

ราชสีห์มีรัก (The Lion in Love)

Audio


A Lion once fell in love with a beautiful girl, so he went to her parents and asked them to marry her to him.
กาลครั้งหนึ่งมีสิงโตหนุ่มตัวหนึ่งตกหลุมรักสาวน้อยรูปงาม มันจึงเข้าไปพบกับพ่อแม่ของสาวน้อยผู้นั้นและขอให้พ่อแม่ของสาวน้อยยกลูกสาวให้แต่งงานกับมัน

The old people did not know what to say.
สองสามีภรรยาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สิงโตพูด และทำได้แค่เงียบเฉย

They did not like the idea of giving their daughter to the Lion, but they did not want to enrage the King of Beasts.
พวกเขาไม่ปรารถนาที่จะยกลูกสาวของตนให้กับสิงโตตัวนี้ แต่พวกเขาก็เกรงว่าจะทำให้เจ้าป่าอย่างสิงโตโกรธ

At last the father said, “We are glad to marry our daughter to you, but we fear that you might possibly hurt her.
ในที่สุด พ่อของหญิงสาวจึงพูดว่า “เรายินดียกลูกสาวของเราให้แต่งงานกับท่าน แต่พวกเรากลัวว่าท่านจะทำร้ายเธอ

So if you remove your claws and teeth, we will give her to you.”
ฉะนั้นหากท่านยอมตัดกรงเล็บ และถอนฟันของท่านออก พวกเราถึงจะยอมยกลูกสาวให้กับท่าน”

The Lion loved the girl very much, so he trimmed his claws and took out his big teeth.
สิงโตหนุ่มซึ่งหลงรักสาวน้อยผู้นี้มาก จึงยอมตัดกรงเล็บและถอนฟันซี่ใหญ่ของมันออก

When he came to the parents again, they simply laughed in his face, and beat him out of their house.
พอมันกลับมาหาพ่อแม่ของหญิงสาว พวกเขาหัวเราะกับรูปลักษณ์ของสิงโตที่ไร้ซึ่งฟันและกรงเล็บ และไล่ตีสิงโตออกจากบ้านไป

 

Moral of the story: Love can tame even the wildest and also Love is blind.

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: ความรักทำให้สัตว์ที่ดุร้ายที่สุดเชื่องลงได้ เปรียบเสมือนความรักสามารถทำให้เรายอมทิ้งนิสัยไม่ดีที่อาจทำร้ายคนที่เรารักได้ = ความรักทำให้คนตาบอด


Interesting Vocabularies  คำศัพท์ที่น่าสนใจ

 

ask (someone) to marry = ขอคนหนึ่งแต่งงาน

enrage = ทำให้โกรธ

King of Beasts = เจ้าแห่งสัตว์ป่า (ในที่นี้คือสิงโต)

remove = ปลด, ถอด

trim = ตัด

claws = กรงเล็บ

beat = ทุบ,ทุบตี

 

Credit DailyEnglish

 Click here to download the PDF file, size A5.  >> The Lion in Love_Th-En Stories


If you have any questions.
Feel free to text me
🙏👫 follow me! >> www.talkingthai.com
www.facebook.com/talkingthaithai
www.instagram.com/talkingthai

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.